Jelenlegi hely


A ZRÍNYIEK TRILÓGIA: A gránitlelkű * A lángelme * Ilona

 A Zrínyiek I. A gránitlelkű
Az Oszmán Birodalom gőzerővel terjeszkedik Európa felé...
A legnagyobb veszély Magyarországot és a mai Horvátországot fenyegeti, ahol a Zrínyi család mindenkinél keményebben lép fel a boszniai pasa portyázói ellen…
Tegyen egy különleges időutazást ebben a nagyívű történelmi kalandregényben a török által megtámadott, felperzselt falvakban, vágtasson a felsorakozott janicsárok sorfalának!
Ismerje meg a Szigetvárt védő, s a törökkel egész életében ádázul, megalkuvást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sorsát!
Hadakozzon életre-halálra a Délvidék mocsaraiban, s közben figyelje, miként alakul a történet narrátorának, Török Kristófnak és családjának sorsa gróf Zrínyi Miklós mellett, a szigetvári hős árnyékában, aki soha, semmitől és senkitől nem félt!
 

A Zrínyiek II. A lángelme
Végvári vitézek, portyák, török és magyar kémek, kesze-kusza váratlan események szabdalta világ...
Az Oszmán Birodalom mélyen behatolt Magyarország testébe, és a Habsburgok által megkötött rossz békekötések évtizedekre konzerválták az áldatlan állapotokat...
Zrínyi Györgynek, a szigetvári hős unokájának 1620-ban fia születik, Zrínyi Miklós, s rá egy évre a második fia, Péter.
Miklós élete merő harc és küzdelem, ha nem a törökkel, akkor a bécsi udvar vele packázó politikusaival. Költő és katona, hadvezér és a hadtudományok avatott tudósa!
Legyen ott Zrínyi Miklós legendás portyáin, véres csatáiban, és láthatja a tragikus véget, a sebzett vadkant, amely Zrínyi Miklósra támad, kioltva egy zseniális elme életét...
Előfordulhat, hogy másként történt, mint ahogy azt századokon át tudtuk?

 A Zrínyiek III.  Ilona
 II. Rákóczi Ferenc édesanyja, a sosem halványuló állócsillag..
A XVII. században az Oszmán és a Habsburg birodalom között dúl a háború...
Zrínyi Ilonát politikai célzatú házasság sodorja a tengermellékről Munkács várába, a nagy múltú fejedelmi családhoz, I. Rákóczi Ferenchez.
Miként éli meg a művelt Zrínyi lány sorsának eme gyökeres megváltozását?
Hogyan viseli el nehéz természetű anyósát, Báthory Zsófiát, s azt, hogy a Zrínyi és Frangepán családok jövőjét kettébe töri egy elkapkodott felkelés? Vajon miféle úton próbálja meg Báthory Zsófia fiát a hóhérpallostól megmenteni, és mennyi szerep jut e tragikus történetben Ilonának?
Születés és halál, öröm és tragédia váltakozik életében...

Beszerzés alatt! Küldési idő: 7 – 9 nap
Kötésmód: 
Kartonált
Oldalszám: 
3 x 611
Méret: 
20 x 13
42,00 €
29,99 €
-28,60% (12,01 €)
;