Jelenlegi hely

Magia-szutra - Hamvas Béla kiskönyvtár

Magia-szutra - Hamvas Béla kiskönyvtár

Beszerzés alatt! Küldési idő: 2-3 nap

Hamvas Béla Magia-szutra című munkája egész életművének egyik legkülönösebb írása, amelyben az emberi létnek a szabadsághoz vezető útját a létezés – megismerés – megvalósítás három ún. „törvénye” vagy „axiómája” mentén bontja ki: „Teljes szabadság nem egyéb, mint mindent (az egész lét) szeretni, mindent megismerni, felismerni, tudni, látni (az ismerés törvénye), mindent megvalósítani, ami nem más, mint: mindenben a szeretetet, mint a világban levő abszolút aktivitást tökéletesen mozgósítani” – fogalmaz a műhöz írott egyik korai jegyzetében. Szándéka szerint írásával Hamvas Béla nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy „hamis filozófiatörténetünk” általános perspektívájával szemben – főként Jakob Böhme és Franz von Baader nyomán – az európai ember szellemtörténetének egy másik, elfeledett vonulatát a maga elevenségében idézze meg, s annak legfontosabb kérdéseit a modern gondolkodás által magára hagyott emberi életgyakorlatnak újra a középpontjába állítsa. Jóllehet a végleges megfogalmazást a kézirat datálása szerint 1950. október 2–19. között vetette papírra Szentendrén, a mű megírásának gondolata Hamvas Bélában már 1945 szeptemberében felmerült, néhány hónappal később, 1946 áprilisában pedig naplójában „Realizáció” címszó alatt a mű gondolati alapvetésének és szerkezetének számos részletét is kidolgozta. Az írás letisztázott gépirata nem maradt fenn. Jelen kiadás a műnek a Hamvas Béla hagyatékban található kézirata alapján készült.

Kötésmód: 
keménytábla
Oldalszám: 
154
Kiadás dátuma: 
2021
10,90 €

Kedvenc kategóriák

Cookies