| Családi Könyvklub

HAMVAS BÉLA életműsorozata - könyvei...
Hamvas Béla (1897-1968) író, filozófus, az ún. szakrális metafizika utolsó nagy egyénisége, a válságkutatás egyik legeredetibb nézeteket valló kutatója.

Életművének meghatározó élménye az "univerzális orientáció és transzparens egzisztencia", azaz a hiteles lét és a modern világ közötti ellentmondás.
Munkásságában az ismert külföldi és hazai krízisirodalomnál mélyebbre hatolt a válság okainak vizsgálatában.
A lét értelmét, "a logosz őrét" a hagyományban, a világteremtés előtti rendben ismerte fel. Esszéiben a tradíció mértéke, a tudás humora, és a humor ajándékozta szabadság érvényesül.