Jelenlegi hely

A valóságban felébredni

Beszerzés alatt! Küldési idő: 7 – 9 nap

Egy életút állomásai fotókban, írásokban, filmben elbeszélve.
+ DVD melléklet!  - A nevezetes névtelen - dokumentumfilm Hamvas Béláról...

„A személyiség titkát, egyedüliségét – mondja Bergyajev –, senki sem értheti teljesen.
Az emberi személyiség sokkal titokzatosabb, mint maga a világ.” – S valóban, alig van megfoghatatlanabb, mint ez a pillanatban önmagára találó személyes konstelláció, ami egy emberi élet a maga legbensőbb rajzolatával, s amelyben gyakran a külső és nyilvános élettények látszólagos mindennapisága semmit nem sejtet a „belső tájak hallatlan változatosságából”. Van olyan – írja Hamvas Béla egy helyen –, akinek élete „magányosnak, csendesnek, eseménytelennek látszik, és sorsának vad kalandjai, szédítő veszélyei, keserű kísértései és feneketlen szakadékai nagyobbak, mint egy hódítóé, aki három világrészben járt és háromszáz csatában vett részt.”

Amit a jelen kötet megidézni kíván, épp a személyességnek e benső és rejtett „fénye és aurája”, s mindaz, ami benne egybegyűjtve megtalálható, valamiképp erről az elbeszélhetetlenről kíván szólni: kép, szó és film ebben a közelségben kísérli meg Hamvas Béla portréját megrajzolni, életének és művének állomásairól számot adni, megsejtetni és közelebb hozni azt, hogy ennek az útnak mennyi mindent, és milyen megfoghatatlan életet kellett megtartania és magában rejtenie.
 

Kötésmód: 
Kötve
Oldalszám: 
333
Méret: 
14 X21
29,50 €
24,99 €

Kedvenc kategóriák

;